Criolipòlisis més Ones acústiques

La criolipòlisis és un nou mètode  no invasiu que redueix el greix subcutani sense malmetre en cap moment la pell del pacient o altres teixits circumdants. S’ha demostrat que amb la criolipòlisis es redueix significativament la capa de gruix del greix, arribant-se a demostrar pics de reducció fins el 50% en zones molt localitzades.

Preus tractaments
Biosliming 60 mins 90€
Cavitació 60 mins 60€
Criolipòlisis més Ones acústiques 60 mins 69€
Electroestimulació Futura Pro 60 mins 55€
Radiofreqüència Resistiva 60 mins 75€
Embolcall corporal reductor amb algues 60 mins 60€