Làser – Zones Corporals

 

ZONA SESSIÓ REPÀS
Abdomen 50€ 30€
Arèola 15€ 9€
Aixelles 40€ 25€
Braços dona 50€ 30€
Braços home 80€ 50€
Cames senceres 99€ 60€
Clatell 30€ 15€
Coll 20€ 15€
Dits 15€ 9€
Esquena completa 90€ 60€
Engonals 50€ 30€
Engonals brasilenya 70€ 40€
Espatlles 40€ 25€
Línia Alba 15€ 9€
Línia Bikini 20€ 15€
Mitges cames inf. 55€ 25€
Mitges cames sup. 65€ 30€
Natges 40€ 25€
Pit 50€ 35€
Pit + Abdomen 90€ 60€
Perineal 15€ 9€

Làser – Zones Facials

 

ZONA SESSIÓ REPÀS
Barba home 70€ 50€
Entrecelles 15€ 9€
Llavi sup/inf 20€ 10€
Mentó 20€ 10€
Patilles 20€ 10€
Pòmuls 20€ 10€

L’interval de les sessions oscil·la entre les 6 i 8 setmanes, depenent de la zona a tractar.

Bonos làser
Aixelles + Engonals 75€
Aixelles + Engonals brasilenyes 90€
Pit + Abdomen 90€