Criolipòlisis més Ones acústiques

La criolipòlisis és un nou mètode  no invasiu que redueix el greix subcutani sense malmetre en cap moment la pell del pacient o altres teixits circumdants. S’ha demostrat que amb la criolipòlisis es redueix significativament la capa de gruix del greix, arribant-se a demostrar pics de reducció fins el 50% en zones molt localitzades.

Preus tractaments
Pressoteràpia 30-50 mins 40€
Cavitació 50 mins 50€
Criolipòlisis més Ones acústiques 50 mins 69€
Electroestimulació Futura Pro 50 mins 50€
Radiofreqüència Resistiva 55 mins 70€
T-Modela 45 mins 56€